Projecten

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is de brug over de Leidsevaart vervangen. De nieuwe brug heeft een 2x1 rijstrook met aanliggende busstrook met aan de westkant een nieuwe parallelweg. Daarnaast is de naastgelegen verkeerstunnel (Woudsedijk-Zuid) vervangen en zijn de veetunnel en tunnel voor landbouwverkeer gesloopt.