Projecten

  • Jaar van uitvoering: 2018-2020
  • Klant: Boskalis
  • Locatie: Dordrecht
  • Fase: gerealiseerd

Project betreft de reconstructie van de aansluiting van de N3 op de A16 bij Dordrecht. Binnen dit project zijn diverse kunstwerken gerealiseerd, met als hoogtepunt het nieuwe viaduct over de A16. Dit viaduct bestaat uit twee massieve voorgespannen dekken. Deze dekken zijn op een locatie nabij voorgebouwd en in een weekend afsluiting naar hun definitieve locatie gereden. Ook de onderbouw van deze dekken is in een beperkt aantal weekendafsluitingen opgebouwd. Een technisch en logistiek hoogstandje. Naast onder andere een volledig nieuw kunstwerk, meerdere geluidsschermen is binnen dit project ook een reconstructie gerealiseerd van een bestaande fietsbrug over de A16. Door gebruik te maken van schuiftechniek is een deel van de bestaande constructie hergebruikt in de reconstructie op een naastgelegen locatie.