Projecten

Het project betreft de verbreding van de N62 Tractaatweg van de aansluiting nabij de Sluiskiltunnel tot aan de Belgische grens. De weg wordt verbreed van 1 naar 2 rijstroken per rijrichting. Hiertoe worden onder meer 4 ongelijkvloerse kruisingen aangepast en een duikerbrug gerealiseerd. Lincon heeft voor Boskalis de engineering van de kunstwerken uitgevoerd in DO en UO fase.