Projecten

De nieuwe N23 Westfrisiaweg verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid. De verbinding wordt vrijer van obstakels voor het doorgaand autoverkeer, geeft fietsers en voetgangers meer veilige oversteekplaatsen en houdt sluipverkeer uit de dorpen.

De engineering voor prefab liggers voor de brugdekken in 19 kunstwerken is uitgevoerd in opdracht van Romein Beton.