• Jaar: 2019
  • Opdrachtgever: Terracon
  • Locatie: Duitsland
  • Fase: Afgerond

Als onderdeel van de aanleg van nieuwe elektriciteitsnetwerken in Duitsland is ondersteuning verleend aan Terracon die de fundaties van de hoogspanningsmasten realiseert. De stalen mast wordt daarbij ingeklemd in een betonnen poer die op 1 of meerdere palen in de grond wordt gefundeerd.