Projecten

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan de verbetering van het openbaar vervoer. Het project Hoekselijn is daar een belangrijk onderdeel van. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland gaat van een gewone spoorlijn naar een moderne metro.

Lincon verzorgde voor Haitsma Beton onder andere de engineering van een viaduct met trogvorm. De trogvorm is opgebouwd uit prefab betonnen kokerliggers, waartussen in het werk een circa 3,60 meter brede en 600 mm dikke vloer is gestort. De onderzijde van de vloer en onderzijde van de ligger zijn na de stort gelijk. Voordeel van deze oplossing is dat de constructiehoogte beperkt blijft en er onder het viaduct een maximale ruimte vrij blijft