Projecten

  • Jaar: 2021
  • Klant: Techniek & Methode / Bresser Bouw
  • Locatie: Boskoop
  • Fase: uitvoering

Bresser Bouw herfundeert en onderkeldert een pand aan de Rozenlaan 17 voor een particuliere klant. De bestaande fundering is vrij gegraven. Vervolgens is een ingekaste betonnen constructievloer met -wanden gemaakt. Door de betonnen vloer zijn gesegmenteerde stalen buispalen gedrukt. Deze stalen buispalen nemen de functie van de bestaande, niet meer functionerende, houten funderingspalen over. Tot slot de betonnen vloer en sparingen in de wanden afgewerkt en is een kelder gecreëerd.