Projecten

De nieuwe A2-tunnel in Maastricht-Oost verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in de stad. Het project Noorderbrugtracé sluit hierop aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad, inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas) en een goede aansluiting op het wegennet in Maastricht-West. Hiervoor wordt aan de noordzijde van de (binnen)stad tussen 2015 en 2018 een geheel nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd.