Projecten

Projectbeschrijving

De A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) wordt verbreed naar 5 rijstroken per rijrichting en een wisselstrook. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De weg komt over een lengte van drie kilometer in een tunnelbak te leggen. Het fiets- en voetgangersverkeer wordt over de tunnel heen geleid. De weg komt verdiept in een lage heuvel te liggen.

De verbreding is nodig om het toenemende verkeer over de weg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere genoeg ruimte te geven. In 2020 is de lucht in de woonwijken langs de tunnel in Amsterdam Zuidoost schoner en het verkeerslawaai minder. Op het nieuwe tunneldak wordt in 2021 een stadspark aangelegd en een groot aantal bomen geplant. Zo wordt de huidige asfaltbarrière tussen de Bijlmermeer en Gaasperdam een groene heuvel. Duurzame verbeteringen dus.