Projecten

De stad Groningen groeit! Er wonen steeds meer mensen. Ook krijgt de stad steeds meer bezoekers voor werk, school, winkelen en horeca. Hierdoor is het verkeer op de zuidelijke ringweg sterk toegenomen. Vooral in de spitsuren kan de weg het verkeer niet aan. Het leidt tot file op de ringwegen en vertraging in de stad zelf. Dat belemmert de bereikbaarheid van kantoren, bedrijventerreinen en wijken.

De werkzaamheden aan de ringweg Groningen zijn gericht op de lange termijn. De weg moet ook in 2030 of 2040 geschikt zijn om alle verkeer goed te verwerken.