Projectbeschrijving

    De provincie Zuid-Holland is begin augustus 2017 gestart met de vervanging van de brug over de Leidsevaart. De nieuwe brug krijgt een 2x1 rijstrook met aanliggende busstrook met aan de westkant een nieuwe parallelweg. Daarnaast wordt de naastgelegen verkeerstunnel (Woudsedijk-Zuid) vervangen en worden de veetunnel en tunnel voor landbouwverkeer gesloopt.