Lincon bestaat sinds februari 1997 en is gevestigd in Papendrecht. Het bedrijf telt rond de 25 medewerkers.

Dienstverlening
Lincon richt haar dienstverlening vooral op aannemingsbedrijven en toeleveranciers, zoals betonfabrikanten. Door optimaal gebruik te maken van moderne technieken, zowel media als programmatuur, in combinatie met een eigen intranet met centraal kennisarchief is Lincon grensverleggend en innovatief binnen de huidige bouwmarkt. Daarnaast blijven praktijkgerichtheid en economische haalbaarheid kernaspecten van onze aanpak.

Lincon staat voor kwaliteit
registered-quality-9001ISO9001Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het NEN-EN-ISO9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem (zorg, beheersing en borging), geëvalueerd en goedgekeurd door Lloyd's Register Quality Assurance onder nr. 656223.

Tevens worden alle werkzaamheden uitgevoerd volgens de "Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011", welke verkort wordt aangehaald als "DNR 2011", welke op 21 juli 2011 is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011. Deze worden op verzoek toegestuurd.

Kwaliteit

ISO9001Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het NEN-EN-ISO9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem, geëvalueerd en goedgekeurd door Lloyd's Register Quality Assurance.

Geverifieerde CO2 footprint

footprint-co2Lincon is bewust van haar verantwoordelijkheid in onze wereld. Daarom heeft Lincon een geverifieerde CO2 footprint.

Disclaimer

De website van Lincon is in eigen beheer ontwikkeld. Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Lincon behoudt het recht voor om te allen tijde de website aan te passen. In geval van vragen kunt u contact opnemen.