Civiele werken

Utiliteitsbouw

Industriebouw

download lng

Opdrachtgever
EDF Group, Fluxys Group, Total Group

Aannemer
Joint venture EMCC – Geka Bouw

Marktsegment
Industrie

Locatie
Duinkerken

Projectgrootte
1 miljard euro

Bouwperiode
2013 – 2015

Projectomschrijving
De Franse energiereus EDF (Electricité de France) laat een nieuwe LNG Terminal bouwen in Duinkerken. Ten behoeve van deze Terminal is een zeesteiger benodigd, waaraan tankers zullen aanmeren en overslag zal plaatsvinden van LNG (Liquefied Natural Gas). Gezien de extreme condities waaronder LNG overslag moet plaatsvinden, worden zeer hoge eisen gesteld aan alle betrokken constructieonderdelen.
De lengte van de steiger bedraagt 350 meter en is voorzien van een “main platform”.

EDF wil met de terminal meer greep op de bevoorrading van zijn elektriciteitscentrales op gas, maar het wil daarnaast ook zijn positie op de West-Europese energiemarkt versterken, onder meer via aansluitingen op het Belgische net.

Onze inspirerende uitdaging
Voor Lincon was de inspirerende uitdaging om bouwtijd te verkorten en het originele ontwerp van een ‘in-situ’ constructie te “vertalen” naar een prefab constructie. Voorwaarde daarbij was om de krachtswerking van het oorspronkelijke ontwerp (de fundatie van de constructie was reeds in uitvoering), zo min mogelijk te wijzigen. Ondanks dat het project reeds in uitvoering was, heeft men toch deze bouwtijd kunnen verkorten. Het grote voordeel in tijdswinst was tweeledig: Enerzijds was door het toepassen van prefab betonnen onderdelen niet meer noodzakelijk om boven water de constructie “uit te kisten”. Anderzijds kon, gelijktijdig aan de realisatie van de onderconstructie in staal, reeds begonnen worden met de realisatie van de bovenconstructie in prefab beton.

Daar Geka en Lincon een langdurige relatie met elkaar bezitten, kon snel op de wensen van Geka worden geanticipeerd. Vervolgens liet Geka de betonnen elementen produceren bij Martens Beton en Haitsma Beton (ook twee bestaande relaties van Lincon). Door Lincon zijn vervolgens voor beide betonfabrieken productietekeningen gemaakt voor de prefab onderdelen.
De opbouw van de zeesteiger bestaat uit prefab balken, u-balken, putten, kolommen en afdekplaten.

 

lng 1

lng 2lng 3lng 4lng 5lng 6lng 7

Kwaliteit

ISO9001Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het NEN-EN-ISO9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem, geëvalueerd en goedgekeurd door Lloyd's Register Quality Assurance.

Geverifieerde CO2 footprint

footprint-co2Lincon is bewust van haar verantwoordelijkheid in onze wereld. Daarom heeft Lincon een geverifieerde CO2 footprint.

Disclaimer

De website van Lincon is in eigen beheer ontwikkeld. Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Lincon behoudt het recht voor om te allen tijde de website aan te passen. In geval van vragen kunt u contact opnemen.